Njursektionen – material öppet

RIKTLINJER OCH VÄGLEDANDE DOKUMENT

Material för beställning

Nyreviderat maj 2023

  • Digital broschyr: Bra mat vid hemodialys
  • Digital broschyr: Bra mat vid peritonealdialys
  • Digital broschyr: Bra mat vid höga kaliumvärden
  • Digital broschyr: Bra mat, salt och vätska vid dialysbehandling
  • Digital broschyr: Bra mat vid höga fosfatvärden
  • Digital broschyr: Bra mat efter njurtransplantation
  • Digital broschyr: Bra mat vid nedsatt njurfunktion (lämplig vid CKD 1-3)

Beställningsblankett PDF digitala broschyrer från njursektionen

Broschyrerna är digitala och du använder blanketten på länken ovan för att beställa dessa. Ni har tillgång till materialet under ett år, gäller från det datum länken skickats till er.

Nutrition vid dialysbehandling
Handbok av leg. dietist Marianne Ahlberg (2009)
Beställning sker via mail, vänligen använd denna blankett:

Beställningsblankett PDF handbok – Nutrition vid dialysbehandling
Pris: 100 kr. Porto tillkommer.

Goda och mättande menyer – recept för proteinlåg kost vid njursvikt
Sintra Eyre och Gunilla Uddebom 2003 (reviderad 2020)
Beställning sker via mail, vänligen använd denna blankett:

Beställningsblankett PDF kokbok – Goda och mättande menyer 
Minst antal att beställa är 5 ex. Pris: 125 kr. Porto tillkommer.