Nutritionen är avgörande vid leversjukdom

Vid levercirros påverkas nutritionen på många olika sätt. Patienten har ofta nedsatt aptit och den försämrade förmågan att lagra och omsätta energi i levern leder till att muskler och fettväv bryts ner. Dietisten Catarina Lindqvist har i sin avhandling studerat olika aspekter på nutritionsbedömning och undernäring i samband med leversjukdom.

– ”Doktorandresan” kan se olika ut för olika personer – min var som en lång vandring med gott sällskap, säger Catarina Lindqvist som disputerade i oktober 2020.

– På leveravdelningen och transplantationsavdelningen jobbar vi aktivt med ett helhetstänk kring nutrition, fysioterapi och delaktighet hos patienten. Det är roligt att forska och vara delaktig i utvecklingsprojekt, och samtidigt är det ett bra sätt att lyfta nutritionens betydelse för övriga medlemmar i vårdteamet, säger Catarina Lindqvist.

Hon har i sin forskning studerat kroppssammansättning och olika aspekter på undernäring hos patienter med svår leversjukdom.

– Att bedöma nutritionsstatus och energibehov är svårt hos patienter med levercirros, konstaterar Catarina Lindqvist. Många samlar på sig vätska och det kan vara svårt att upptäcka undernäring. Vikten kan vara normal eller till och med hög trots att det råder brist på såväl energi och protein som vitaminer och mineraler.

För att bedöma nutritionsstatus behöver man även mäta mängden muskelmassa. Aptiten och matvanorna påverkas av många faktorer och ju fler symtom desto större är risken för undernäring och försämrad livskvalitet.

Dietistkontakt och noggranna metoder ger säkrare vård

Patienter med leversjukdom har ofta symtom som påverkar ätandet och aptiten, och undernäring och muskelförlust är vanligt. En aktiv nutritionsbehandling skulle bidra till att de mår bättre under sin sjukdomstid och att de är bättre rustade när det är dags för en eventuell transplantation. Undernäring påverkar även läkningsförmågan, återhämtningen och komplikationsrisken och det är viktigt att patienterna har kontakt med dietist, både under sin sjukdom, i samband med transplantationsingreppet och i den långsiktiga eftervården.

– Jag är otroligt tacksam för möjligheten att bli doktorand och att disputera är lite som att ”ta körkort” för att bli självständig forskare. Det har varit tufft ibland men en enormt stimulerande och rolig resa. Forskning är en fantastisk möjlighet att få lära sig mer och utvecklas som person, och samtidigt bidra till utveckling av dietistens olika arbetsområden.

Hennes viktigaste tips är att lära känna teamet kring patienten, skapa utrymme för reflektion och ta tillvara möjligheter att delta i utvecklingsprojekt:
– En vet aldrig vad nya samarbeten leder till, avslutar Catarina Lindkvist.


Fakta:

Catarina Lindqvist är legitimerad dietist och medicine doktor vid Medicinsk enhet Klinisk nutrition Vuxen, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Hon disputerade den 9 oktober 2020.

Titel på avhandlingen: Assessment and prognostic importance of nutritional status and body composition in liver transplantation

Huvudhandledare: Docent Staffan Wahlin, Institutionen för Medicin Huddinge, Enheten för gastroenterologi och reumatologi, KI

Opponent: Professor Mathias Plauth, Municipal Hospital of Dessau, Germany, Dep. of Int. Medicine


För att läsa Catarinas avhandling, klicka här!