DRF:s kongress 2020

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Date(s) - 26/03 - 27/03
Hela dagen


HÅLLBAR NUTRITION FÖR HÄLSA GENOM HELA LIVET
– VARJE TUGGA GÖR SKILLNAD

26-27 MARS 2020
TORSDAG 10 – 18:30 (INKL ÅRSMÖTE), FREDAG 08:30 – 15:45
SCANDIC STAR, SOLLENTUNA, ANIARAPLATSEN 8

Att maten vi äter har stor betydelse för såväl vår egen hälsa som för klimat och miljö råder det inget tvivel om. Den globala syndemin av undernäring och fetma samt klimatförändringar drivs till stor del av samma bakomliggande faktorer. Hållbarhet och hälsa är komplext och området har stora utmaningar, men också många möjligheter.

I Sverige och globalt pågår en omställning av hälso- och sjukvården till en nära vård, en vård som sker i samarbete och nära individen. Samverkan mellan olika samhällssektorer, yrkeskompetenser, grupper och individer är grundläggande för en bättre folkhälsa och för att minska trycket på sjukvården – här finns ett stort behov och efterfrågan av dietistens kompetens, och goda möjligheter till innovation och utveckling av professionen.

Under Dietisternas riksförbunds kongress möter du svenska och internationella experter och representanter inom nutrition, bemötande, jämlik hälsa, hälsoekonomi samt livsmedelssektorn och hälso- och sjukvården. Kongressen riktar sig till dig som är kliniskt verksam, som jobbar i primärvården, inom livsmedelsindustri, utbildning eller privat. Bland talarna hittar du bland andra EFAD:s president Annemieke van Ginkel-Res, Tina Papoutsakis från den amerikanska dietistorganisationen The Academy och regeringens utredare Anna Nergårdh.

Ta tillfället att under 26-27 mars ta del av föreläsningar, parallella sessioner i regi av sektioner och referensgrupper, postersession och kunskapsutbyte med våra sponsorer och utställare.

Viktiga datum:
Anmälan: fr o m 1 oktober 2019.
Early bird-pris: t o m 16 december, efter det höjs anmälningsavgiften.
Abstracts: Presentera forskning, utvecklingsarbete och goda exempel. Deadline: 15 november

PROGRAM

ANMÄLAN

INFO POSTERSESSION

ABSTRACT-FORMULÄR

Lämna ett svar