Fullkornswebbinariet – inspelade föreläsningar

Tisdagens en 9 november 2021 genomfördes DRFs inspirationswebbinarium om fullkorn. Nedan hittar du inspelningar av föreläsningarna.

Webbinariet i sin helhet (inkl. panelsamtalet med tre dietister)

Fullkorn och hälsa – något nytt under solen?
Rikard Landberg, professor i Food and Health, Chalmers tekniska högskola

Fullkorn och funktionella magtarmbesvär (IBS)
Sanna Nybacka, leg. dietist och forskare på avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Göteborgs Universitet

Fullkorn vid diabetes – vetenskap och erfarenhet
Mette Axelsen, klinisk näringsfysiolog och docent vid Göteborgs Universitet

De största missförstånden och svaren om fullkorn
Maria Sitell, leg. dietist och kommunikationschef, Brödinstitutet

Hur vi lyfter fullkorn – nu och i framtiden
Elisabet Rytter, doktor i nutrition, Livsmedelsföretagen

 

 


 
Önskar du att få ta del av föreläsarnas bilder (åhörarkopior)? 

På denna länk hittar du föreläsningsbilderna (föreläsarnas ppt-bilder)

Eller vill du läsa föreläsarnas svar på inskickade frågor (Q&A)?

Här hittar du föreläsarnas svar på åhörarnas frågor (Q&A)

Eller undrar du var du hittar det material som presenterades i slutet?

Gå via denna länk för att hitta material om fullkorn – specialutformat för dietister!