Fullkornswebbinarium – föreläsningsbilder

Den 9 november kl. 13.00-16.00 genomfördes ett inspirationswebbinarium riktad till dietister att genomföras.

Nedan hittar du föreläsningsbilderna, dvs. föreläsarnas powerpoint-bilder.

Fullkorn och hälsa – något nytt under solen?
Rikard Landberg, professor i Food and Health, Chalmers tekniska högskola

Fullkorn och funktionella magtarmbesvär (IBS)
Sanna Nybacka, leg. dietist och forskare på avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Göteborgs Universitet

Fullkorn vid diabetes – vetenskap och erfarenhet
Mette Axelsen, klinisk näringsfysiolog och docent vid Göteborgs Universitet

De största missförstånden och svaren om fullkorn
Maria Sitell, leg. dietist och kommunikationschef, Brödinstitutet

Hur vi lyfter fullkorn – nu och i framtiden
Elisabet Rytter, doktor i nutrition, Livsmedelsföretagen

Vill du ha mer?

Läs mer om fullkorn och DRFs fullkornsprojekt på denna länk