Projekt

Klicka på rubrikerna för att läsa mer 

Mat och Cancer

Dietisternas Riksförbund (DRF) beviljades 2016 projektmedel från Socialstyrelsen för att
sprida kunskap om matvanors betydelse för att minska risken att drabbas av vissa cancerformer, så kallad primärprevention, samt för att minska risken att återinsjukna efter tillfrisknande från cancer, så kallad sekundärprevention.

Levnadsvanor

Dietisternas riksförbund har sedan 2013 medverkat i Socialstyrelsens projekt för att stödja hälso- och sjukvården vid införandet av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Under 2015 har DRF även arbetat med utvecklingen av vård för patienter med kroniska sjukdomar och ohälsosamma levnadsvanor.