Dietistporträtt i samband med DRF:s 40årsdag

Eleonor Olsson
DIETISTPODDEN – SANT OCH RELEVANT PÅ NÄTET

Elin Lustig
DIETIST MED FOKUS PÅ BARN MED SPECIELLA BEHOV
Emma Bergman
IDROTTSDIETISTEN LYFTER NUTRITION OCH PRESTATION
Jenny Stålhammar
DIETISTEN SKAPAR TRYGGHET FÖR FAMILJER MED DIABETES
Johan Keres
PERSONCENTRERAD VÅRD ÄR VARDAGSMAT FÖR DIETISTEN
Josephine Garpsäter
DIETIST GER ÄLDRE MÅL I MUN
Latifa Lindberg
DIETIST LEDER FÖR FRAMGÅNG PÅ KAROLINSKA
Petra Rydén
MER JÄMLIK VÅRD MED NY TEKNIK – DIETISTEN MER TILLGÄNGLIG
Tina Dahlberg
DIETIST HJÄLPER BARN-FAMILJER TILL SUNDA VANOR
Ulrika Brunn
DIETISTEN UTVECKLAR OFFENTLIGA MÅLTIDER