#DRF40år – Presentation av dietist Latifa Lindberg

 

DIETIST LEDER FÖR FRAMGÅNG PÅ KAROLINSKA

Latifa Lindberg är funktionsenhetschef inom Klinisk nutrition som tillhör Funktion Hälsoprofessioner vid Karolinska Universitetssjukhuset. Målbilden är att genom ledarskap och inspiration lotsa genom förändring och utveckla människor, individuellt och i grupp – på ett hållbart sätt. I rollen som chef hoppas hon bidra till att bygga en kultur och social arbetsmiljö där kollegorna kan vara sitt bästa jag, och på det sättet skapa förutsättningar för att kunna sätta patienten först.

– Det personliga ledarskapet i att vara närvarande, inlyssnande och kompetent är grundläggande, oavsett om du leder dig själv, en patient eller en grupp av kollegor. Det handlar om att se, lyssna och lyfta varandra. Min intention är att med ett inkluderande och coachande ledarskap skapa en god arbetsmiljö bland annat genom att vara handlingskraftig och bygga en feedbackkultur där man kan adressera gemensamma utmaningar på arbetsplatsen.

Latifa Lindberg vill också vara med och fortsätta arbetet med att skapa skillnad vad gäller dietistens position i den personcentrerade vården, och även som profession. En särskilt värdefull aspekt av att arbeta på ett universitetssjukhus är det tydliga uppdraget att klinik, forskning och utbildning är lika starka pelare i verksamheten. Det finns stora utvecklingsmöjligheter för dietisterna och för att föra professionskompetensen framåt och bidra i samhällsstrategiska frågor.

– Dietisten har en unik kompetens och skapar förutsättningarna för den medicinska behandlingen, oavsett diagnos. Dietisterna har ett stort värde genom att hjälpa patienter med hälsoutmaningar vad gäller nutritionen. Jag vill att dietister ännu mer ska bli synliga, hörda och värderade med allt vad det innebär, och skapa synergier genom att samarbeta med andra hälsoprofessioner för patientens skull, men även för att utveckla dietistens profession, säger Latifa Lindberg.

Namn: Latifa Lindberg
Ålder: 48
Ort: Stockholm
Examensår: 1993, magister 2003
Favoriträtt: Libanesisk meze
Bästa matminne: Oj det finns så många. Men det är nog ändå ett barndomsminne – mormors speciella äggröra. Jag misstänker att sammanhanget och sällskapet betydde en hel del för upplevelsen.

 

Läs som pdf