Diabetes

Referensgruppen bildades 1991 och har medlemmar från Umeå till Malmö. Gruppen har minst ett möte om året och regelbundna telefonmöten. Målsättningen med vårt arbete är att alla personer med diabetes skall få adekvat kost och nutritionsbehandling. Maten är en grundläggande del i behandlingen av diabetes. Dietistens roll är central i diabetesteamet, framför allt för att kunna individualisera kostråden.

I gruppen försöker vi bevaka utvecklingen inom ämnesområdet vad gäller behandlingsriktlinjer och forskning. För övrigt arbetar vi med att granska informationsmaterial, följa debatten i media och på webben, stötta varandra och skapa nätverk. Vi har inlett ett samarbete med Svenska Diabetesförbundet. En av medlemmarna i gruppen svarar på kostfrågor i medlemstidningen Diabetes. Vi deltar och föreläser på utbildningar, kurser, konferenser och fortbildningsdagar samt har en ambition att vara resurspersoner åt kollegor. Ta gärna del av vår rekommenderade litteratur samt vår samling länkar.

Läs vårt senaste årsmötesprotokoll HÄR.

Medlemmar

Ingalena Andersson – Ordförande
inga-lena.andersson@sll.se
Arbetsplats: ASC, Centrum för Diabetes, Solnavägen 1E, 11365 Stockholm
Veronica Broström – Sekreterare
veronica.brostrom@vgregion.se
Arbetsplats: Bruna stråket 11B, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Gunilla Willsteen – Ledamot
gunilla.willsteen@skane.se
Arbetsplats: Skånes Universitetssjukhus Malmö, Endokrinologiska kliniken
Kerstin Ramfelt – Ledamot
kerstin.ramfelt@rjl.se
Arbetsplats: Rehabiliteringscentrum 4, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Agneta Olsson – Ledamot
agneta.olsson@regionhalland.se
Arbetsplats: Barn och ungdomsmott. Kungsbacka, Hallands sjukhus Halmstad
  Maria Rehbinder – Ledamot
maria.rehbinder@vgregion.se
Bruna stråket 11B, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Jessica Edlund Wallin – Ledamot
jessica.edlund@vll.se
Arbetsplats: Medicincentrum diabetesenheten, Norrlands Universitetssjukhus Umeå
  Hannah Helgegren – Adjungerad medlem
hannah.helgegren@skane.se
Arbetsplats: Barnöverviktsenheten, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
   Mette Axelsen – Adjungerad medlem
mette.axelsen@nutrition.gu.se
Arbetsplats: Avd för Klinisk Näringslära, Göteborgs Universitet, Göteborg