KOL

Referensgruppen för KOL har som målsättning att utarbeta riktlinjer för nutritionsbehandling vid KOL baserade på aktuell forskning. Nutritionsbehandlingens huvudsyfte ska vara att bidra till;

  • gott resultat av övrig behandling
  • ökad livskvalitet
  • stoppa ofrivillig viktförlust
  • förbättra nutritionsstatus

Dessutom vill vi sprida kunskap inom ämnesområdet till patienter, anhöriga, allmänheten samt personalgrupper inom hälso- och sjukvård och inte minst vara en resurs för våra dietistkollegor i landet. För dietister som möter KOL-patienter har vi en samling rekommenderad litteratur som kan vara till god hjälp, antingen för fördjupning av kunskaper eller som hjälp i det dagliga patientarbetet.

Vi har i referensgruppen utvecklat ett uppskattat utbildningsmaterial för KOL-patienter samt personal som arbetar med diagnosen. Materialet säljs som ett paket och innefattar fem olika patientbroschyrer samt två bildspel – ett riktat till patienter och ett riktat till personal.  För 1200kr beställer du hela paketet och i det priset ingår frakt samt uppdateringar.

Intresserad av att beställa? Läs mer om programmet, användarvillkoren samt installation.
En uppdatering av materialet pågår, den uppdaterade versionen beärknas vara klar senast hösten 2018

Styrelse

Birgitta Modig – Ordförande
birgitta.modig@ltdalarna.se
0250- 493 259
Mora Lasarett
792 85 Mora

Anne-Marie Grönberg – Sekreterare
annemarie.gronberg@vgregion.se
031-342 63 95 (telefon till dietist på KOL-centrum)
Sahlgrenska Sjukhuset
Område Geriatrik, Lungmedicin och Allergologi
Bruna Stråket 11, Plan 1
413 45 Göteborg

Katarina Larsson – Kassör
Katarina.larsson@regionostergotland.se
010-105 95 80
Lasarettet
59185 Motala

Anna Carin Hagstig – Ledamot
annacarin.hagstig@vgregion.se
076-8870740
Närhälsan dietistenhet
414 58 Göteborg

Linnéa Nyblom Ledamot
linnea.nyblom@regionostergotland.se
010-103 96 82
Lungmedicinska kliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Nighat Farooqi – Ledamot
nighat.farooqi@vll.se
090-785 22 69
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå