KOL

Referensgruppen för KOL har som målsättning att utarbeta riktlinjer för nutritionsbehandling vid KOL baserade på aktuell forskning. Nutritionsbehandlingens huvudsyfte ska vara att bidra till;

  • ett gott resultat av övrig behandling som t.ex. fysisk aktivitet och läkemedel
  • ökad livskvalitet, förbättrad lungfunktion
  • att motverka ofrivillig viktförlust och bibehålla muskelmassa
  • förbättrade matvanor och viktminskning vid samtidig fetma
  • förbättrad nutritionsstatus

Dessutom vill vi sprida kunskap inom ämnesområdet till patienter, anhöriga, allmänheten samt personalgrupper inom hälso- och sjukvård och inte minst vara en resurs för våra dietistkollegor i landet. För dietister som möter KOL-patienter har vi en samling rekommenderad litteratur som kan vara till god hjälp, antingen för fördjupning av kunskaper eller som hjälp i det dagliga patientarbetet.

Vi har i referensgruppen utvecklat ett uppskattat utbildningsmaterial för KOL-patienter samt personal som arbetar med diagnosen. Materialet säljs som ett paket och innefattar fem olika patientbroschyrer samt två bildspel – ett riktat till patienter och ett riktat till personal.  För 1200kr + moms beställer du hela paketet och i det priset ingår frakt samt uppdateringar. Senaste uppdateringen gjordes under hösten 2018.
Intresserad av att beställa? Läs mer om programmet, användarvillkoren samt installation:

http://www.drf.nu/wp-content/uploads/2014/02/Villkor-samt-installation-av-utb.program-KOL-INFO.pdf

STYRELSE

Birgitta Modig – Ordförande
birgitta.modig@ltdalarna.se
0250-493 258
Mora Lasarett
792 85 Mora

Nighat Farooqi – Sekreterare
nighat.farooqi@vll.se
090-785 22 69
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå

Katarina Larsson – Kassör
Katarina.larsson@regionostergotland.se
010-105 95 80
Lasarettet
59185 Motala

Anne-Marie Grönberg – Kontaktperson för beställning av material
annemarie.gronberg@vgregion.se
031-342 63 95 (telefon till dietist på KOL-centrum)
Sahlgrenska Sjukhuset
Område Geriatrik, Lungmedicin och Allergologi
Bruna Stråket 11, Plan 1
413 45 Göteborg

Anna Carin Hagstig – Ledamot
annacarin.hagstig@vgregion.se
076-8870740
Närhälsan dietistenhet
414 58 Göteborg

Linnéa Nyblom – Ledamot
linnea.nyblom@regionostergotland.se
010-103 96 82
Lungmedicinska kliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Maria Minter – Ledamot
maria.minter@vgregion.se
031-332 67 73
Lungmottagningen
Angereds Närsjukhus Halmtorget 1
424 22 Angered