Njurmedicin

Dietisternas Riksförbunds referensgrupp i njurmedicin bildades i januari 1990. Referensgruppen består av sju medlemmar från Umeå i norr till Lund i söder. Möten hålls två gånger per år.

Målsättningen med vårt arbete är att alla njursjuka ska få adekvat och enhetlig nutritionsbehandling oavsett var i landet de bor. Vi arbetar tvärprofessionellt för att utforma riktlinjer och informationsmaterial för nutritionsbehandling vid olika stadier av njursvikt. Gruppen har som mål att sprida kunskap och erfarenheter inom nutrition och njurmedicin till dietister samt övrig sjukvårdspersonal. Vi samarbetar med Svensk Njumedicinsk SjuksköterskeFörening (SNSF) och har ett dietistprogram i deras årliga vårmöte samt är även remissinstans för DRF inom ämnesområdet.

Ta gärna del av vår rekommenderade litteratur inom njurmedicin och nutrition nedan. Vi har tagit fram ett patientmaterial samt ett antal böcker som som finns för beställning och som är mycket användbara för dietister som arbetar inom njurmedicin.


Njurnätverket

I Sverige finns cirka 80 dietister som är mer eller mindre verksamma inom njurmedicin. För att underlätta kontakten oss emellan finns ett nätverk, där kontakten sker via e-post. Syftet med nätverket är att man smidigt ska kunna ställa frågor, utbyta erfarenheter, tipsa om utbildningar eller dela med sig av behandlingsplaner.

Om du som dietist verksam inom njurmedicin är intresserad av att finnas med i nätverket kan du kontakta linda.ersten@sll.se. Meddela var du jobbar samt inom vilket/vilka verksamhetsområden inom njurmedicin.


Styrelse

Sara Lundström – Ordförande
sara.lundstrom@vll.se
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Hanna Nixon – Vice Ordförande
hanna.nixon@finspang.se
Finspångs kommun
Sintra EyreSekreterare
sintra.eyre@vgregion.se
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Stig Mattsson – Kassör
stig.mattsson@ltdalarna.se
Falu lasarett
Linda ErstenLedamot
linda.ersten@sll.se
Danderyds sjukhus
Anita BorgmästarsLedamot
anita.borgmastars@skane.se
Skånes Universitetssjukhus
Anneli Jonsson – Ledamot
anneli.jonsson@akademiska.se
Akademiska Sjukhuset

 


Material

BEHANDLINGSRIKTLINJER

MATERIAL FÖR BESTÄLLNING

 • Broschyr: Bra Mat vid hemodialys
 • Broschyr: Bra mat vid påsdialys
 • Broschyr: Bra Mat vid dialys; Det viktiga proteinet SLUT
 • Broschyr: Bra mat vid höga kaliumvärden
 • Broschyr: Bra mat, salt och vätska vid dialysbehandling
 • Broschyr: Bra mat vid höga fosfatvärden
 • Broschyr: Bra Mat efter njurtransplantation

Beställningsblankett PDF / Beställningsblankett word

Nutrition vid dialysbehandling
Handbok av Leg. Dietist Marianne Ahlberg
Beställning sker via fax eller mail, vänligen använd denna blankett
Beställningsblankett PDF Beställningsblankett word

Må bra med rätt meny när njurarna sviktar
Gunilla Uddebom, femte upplagan
Njurmedicin, SU/Sahlgrenska 2002
Beställs via Sintra Eyre: sintra.eyre@vgregion.se
Minst antal att beställa är 5 ex. Ange leveransadress och fakturaadress vid beställning. Pris; 80:-
OBS! Materialet är slut för tillfället. Omtryck planeras.

Goda och mättande menyer – recept för proteinlåg kost vid njursvikt
Sintra Eyre och Gunilla Uddebom 2003
Beställs via Sintra Eyre:sintra.eyre@vgregion.se
Minst antal att beställa är 5 ex. Ange leveransadress och fakturaadress vid beställning. Pris; 100: –

LITTERATUR

AVHANDLINGAR OCH FÖRDJUPNINGSARBETEN

 • Effects of dietary protein restriction in patients with chronic kidney disease. Sahlgrenska akademien, Göteborgs Universitet 2007.
  Sintras Eyre licentiatavhandling
 • Nutritional status in peritoneal dialysis. Studies in body composition, lipoprotein metabolism and peritoneal function. Department of Nephrology, Institute of Internal medicine, Göteborg University 2000.
  Ann-Cathrine Johansson doktorsavhandling
 • Factors affecting body weight. Development and eating behaviour in patients on Continouos Ambulatory Peritoneal Dialysis. Karolinska Institutet, Stockholm 1998.
  Anders Fernström doktorsavhandling
 • Nutritional Management in Pre-Dialysis Chronic Kidney Disease – an investigation of methods for nutritional assessment and intervention in pre-dialysis chronic kidney disease. Institute of Health and Biomedical Innovation; School of Public Health Queensland University of Technology, Australien 2007.
  Katrina Louise Campbell doktorsavhanling

RIKTLINJER, ETT URVAL

Nedan följer ett urval av artiklar inom området nutrition och njursvikt. Många av referenserna berördes och/ eller presenterades under ett möte på Karolinska Institutet 13-15 mars 2013 kallat ”5th Advanced Renal Nutrition Conference”. Andra artiklar har Referensgruppen i Njurmedicin använt i sitt arbete med riktlinjer, i publikationer skrivna av gruppens medlemmar eller inför föreläsningar och diskussioner. Urvalet kommer att justeras och kompletteras fortlöpande. Kontakta gärna referensgruppen vid förslag om komplettering av listan med ”nyckelreferens”.

 • ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: Adult Renal Failure. Cano N, Aparicio M, Brunori G et al. Clinical Nutrition 2009; 28: 401-414
 • European best practice guideline (EBPG) on Nutrition. Fouque D, Vennergor M, ter Wee P et al. Nephrol Dialysis Transplantation 2007; 22 (): 45-87
 • ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Adult Renal Faliure Cano N, Fiaccadori E, Tesinsky p et al. Clinical Nutrition 2006; 25: 295-310
 • European best practice guidelines (EBPG) for peritoneal dialysis. 8: Nutrition in peritoneal dialysis. Dombros N, Dratwa M, Feriani M et al. Nephrol Dialysis Transplantation 2005; 20 (9): ix28-ix33
 • Clinical Practice guidelines for nutrition in chronic renal failure. The National Kidney Foundation (NKF/DOQI). Am J of Kidney Diseases 2000; 35 (): 17-104
 • CONSENSUS REPORT Expert working group on nutrition in adult patients with renal insuffiency (part of )
  Toigo G, Aparicio M, Attman PO et al. Clinical nutrition 2000; 19(): 197-207
 • CONSENSUS REPORT Expert working Group on nutrition in adult patients with renal insuffiency (part of )
  Toigo G, Aparicio M, Attman PO et al. Clinical nutrition 2000; 19(): 281-291
 • KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease

RAPPORTER