Affischer för dietister –  hälsosamma matvanor

Under 2021 har DRF tagit fram affischer för att underlätta samtalet om hälsosamma levnadsvanor.

Nedan finner du affischer som visar på:

  • Hur mycket fullkorn finns det i vanliga livsmedel
  • Tre förslag på hur mycket fullkorn ett dagsintag kan motsvara
  • Hur mycket frukt och grönt behöver du äta för att nå 500 g
  • Positiva effekter i kroppen vid ett tillräckligt intag av fullkorn, fiber, frukt och grönt

 

Affisch med fullkornsprodukter – hur mycket fullkorn finns det i vanliga livsmedel

 

Affisch med tre förslag på dagsintag för fullkorn

 

Affisch med frukt och grönt – hur mycket frukt och grönt behöver du äta för att nå 500 g

 

Affisch över människokroppen – positiva effekter av att äta fullkorn, fibrer, frukt och grönsaker