Affischer –  hälsosamma matvanor

Under 2021 har DRF tagit fram affischer för att underlätta samtalet om hälsosamma levnadsvanor.

Nedan finner du affischer som visar på:

  • Hur mycket fullkorn finns det i vanliga livsmedel
  • Tre förslag på hur mycket fullkorn ett dagsintag kan motsvara
  • Hur mycket frukt och grönt behöver du äta för att nå 500 g
  • Positiva effekter i kroppen vid ett tillräckligt intag av fullkorn, fiber, frukt och grönt

Beställ hem tryckt affisch

Önskar du beställa dessa i fysiska exemplar finns även tryckfiler under respektive plansch.

På denna länk finns en guide om hur du gör för att få hem affischerna till dig


Hur mycket fullkorn finns det i vanliga livsmedel

Affisch med fullkornsprodukter – hur mycket fullkorn finns det i vanliga livsmedel -PDF egen skrivare

Affisch med fullkornsprodukter – hur mycket fullkorn finns det i vanliga livsmedel- Tryckfil A2

Affisch med fullkornsprodukter – hur mycket fullkorn finns det i vanliga livsmedel- Tryckfil A3


Tre förslag på hur mycket fullkorn ett dagsintag kan motsvara

Affisch med tre förslag på dagsintag för fullkorn


Hur mycket frukt och grönt behöver du äta för att nå 500 g

Affisch med frukt och grönt – hur mycket frukt och grönt behöver du äta för att nå 500 g- PDF egen skrivare

Affisch med frukt och grönt – hur mycket frukt och grönt behöver du äta för att nå 500 g- Tryckfil A2

Affisch med frukt och grönt – hur mycket frukt och grönt behöver du äta för att nå 500 g- Tryckfil A3


Positiva effekter i kroppen vid ett tillräckligt intag av fullkorn, fiber, frukt och grönt

Affisch över människokroppen – positiva effekter av att äta fullkorn, fibrer, frukt och grönsaker

Affisch över människokroppen – positiva effekter av att äta fullkorn, fibrer, frukt och grönsaker- Tryckfil A2

Affisch över människokroppen – positiva effekter av att äta fullkorn, fibrer, frukt och grönsaker- Tryckfil A3