Myndigheter, Organisationer & Nätverk

 MYNDIGHETER

 ORGANISATIONER OCH NÄTVERK

 • Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
  Nätverket arbetar för att utveckla kunskap, kompetens och rutiner för en hälsoorientering av hälso- och sjukvården. HFS har temagrupper med nätverk och kontaktpersoner för respektive levnadsvana.
 • Nätverket för goda matvanor
  I nätverket ingår förutom Livsmedelsverket även Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Jordbruksverket, Skolverket, Sveriges Kommuner och Landsting och samtliga landsting/regioner.
  Samordnare Lena Björck – nutritionist på Livsmedelsverket
 • Svenska NCD nätverket
  Det svenska nätverket mot icke smittsamma sjukdomar bildades i samband med FN:s högnivåmöte om prevention och kontroll av icke smittsamma sjukdomar i mitten av september 2011.
 • Nätverket mot cancer
  Nätverket mot cancer är en ideell förening som består av nationella cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer i Sverige, samt har ett särskilt Advisory board för medicinsk expertis bestående av erkända cancerexperter. Nätverket arbetar med att lyfta viktiga gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige. Huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och stärkta patienträttigheter.
 • Tobaksfakta
  Tobaksfakta är en oberoende ideell förening som arbetar på uppdrag av 18 medlemsorganisationer. Framtidsvisionen är ett tobaksfritt samhälle.
 • Nätverket för tobakspreventivt arbete i landsting och regioner (TPLR)
  Samordnare av tobaksprevention i regioner och landsting.
 • A non smoking generation
  A Non Smoking Generation är en fristående, ideell organisation som arbetar för att färre unga ska börja använda tobak.