Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor innehåller rekommendationer för att förebygga sjukdom genom att stödja förändring av levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Hälso- och sjukvården bör förebygga sjukdomar genom att stödja människors förändring av levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

Riktlinjerna ger rekommendationer för vuxna, vuxna med särskild risk, vuxna som ska genomgå operation, gravida, samt barn och unga.

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Information om riktlinjerna