DRF ska skapa ett matsystem som främjar ett friskt liv för alla

 

Mycket glada nyheter! Med stöd från Vinnova kommer DRF skapa en plattform där vi aktivt kommer bidra till ett mer hälsosamt och hållbart matsystem – oavsett vem du är eller var du bor.

Missionen kräver en bred mobilisering och systemtransformation. Vi kommer bl.a. arbeta för att utveckla matsystemets innovationsförmåga, beslutsfattarnas roll och ett samhälleligt normskifte där det enkla valet också är det mest hälsosamma. 

För att lyckas kommer vi behöva agera på en strategisk systemnivå för samsyn och en mer operativ nivå där vi skrider till handling. Involvering av en rejäl bredd av aktörer kommer vara avgörande.

Vårt målet är att gynna samhället på flera plan:

  • En friskare befolkningen med högre livskvalitet
  • Nya hållbara affärs- och innovationsmöjligheter vilket stärker matsystemets konkurrenskraft
  • Minskad samhällskostnader kopplade till kostrelaterade sjukdomar

Plattformen kommer drivas av DRF tillsammans med Livsmedelsakademin, Frisk Mat och Chalmers.

Mer om satsningen hittar du på denna länk

Vill du bidra till arbetet och missionen?

Kontakta oss gärna:

Anna.jornvi@drf.nu
Naman.limani@drf.nu

Mer information om plattformen och vårt arbete kommer framöver!

Comments are closed here.