DRF:s kongress 2018 i Kunskapskanalen

Hållbar nutrition för hälsa genom hela livet
Susann Ask, ordförande Dietisternas Riksförbund

Ett mänskligt varumärke skapar möjligheter
Anna-Karin Lingham, varumärkesexpert

Nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor
Irene Nilsson Carlsson, Socialstyrelsen

Hälsa och matvanor hos unga
Irene Mattison, nutritionsist SLV

Levnadsvanor kring mat och alkohol hos äldre
Jessica Samuelsson & Felicia Ahlner, doktorander vid Göteborgs Universitet

Kunskap och kompetens kring nutrition – bristvara hos de som är närmast den äldre
Josephine Garpsäter, dietist vid Äldreförvaltningen i Sundbyberg

Ett barnrättsperspektiv på nutrition
Susann Swärd, människorätts- och barnrättsstrateg