Finns intresse för en dietistutbildning inom gastroenterologi och hepatologi?

DRFs sektion inom gastroenterologi och hepatologi har fått en förfrågan om det finns intresse att starta upp en utbildning för dietister inom gastroenterologi. Vi i sektionen vill veta hur intresset ser ut för en sådan utbildning. Hjälp oss genom att ge oss 3 min av din tid för att fylla i enkäten. 

Gastroutbildning-enkät

Comments are closed here.