För utställare

INBJUDAN OCH INFORMATION

På Dietisternas riksförbunds kongress som kommer att arrangeras den 12-13 april 2018 erbjuder vi utställningsplats för företag och branschorganisationer inom till exempel livsmedel, hälsa och nutrition, samt organisationer såsom patientföreningar, kommuner, landsting och anknutna verksamheter.

Dietisternas riksförbunds kongress arrangeras vartannat år. Här får ni möjlighet att träffa legitimerade dietister verksamma i Sverige och övriga Norden. Vi förväntar oss att minst ca 200-250 dietister kommer att delta i kongressen.

Lunch och fikapauser sker i utställarlokalen. Ytan för utställare är väl tilltagen, dock är antalet utställarplatser begränsat så anmäl er så snart som möjligt. Registrering sker via denna anmälningslänk.


Utställarpaket erbjuds i två olika nivåer:

Stora utställarpaketet
I stora utställarpaketet ingår en utställningsyta om 12 m2, ett konferensbord alt. ståbord, elanslutning 10A, WiFi, kort presentation samt logotyp i tryckt material och på kongressens hemsida, samt konferensavgift (2 dagar) och middag för 2 deltagare. Om ni önskar anmäla fler deltagare görs detta via kongressens anmälningslänk.

Pris: 25.000 kr vid anmälan innan den 31 januari 2018. Senare anmälan: 30.000 kr.

Lilla utställarpaketet
I lilla utställarpaketet ingår en utställningsyta om 6 m2, ett konferensbord alt. ståbord, elanslutning 10A, WiFi samt konferensavgift (2 dagar) och middag för 1 deltagare. Om ni önskar anmäla fler deltagare görs detta via kongressens anmälningslänk.

Pris: 10.000 kr vid anmälan innan den 31 januari 2018. Senare anmälan: 12.500 kr.


Vi hoppas få möta er på kongressen i april! Med vänliga hälsningar

Susann Ask, ordförande
Kajsa Asp Jonson, projektledare

Dietisternas riksförbund, DRF