Barnobesitas

Presentation av gruppen… 

Medlemmar

Anna Melin – Kassör
Centrala mödrabarnhälsovården, PV Södra Bohuslän

Maria Magnusson – Ledamot
Angereds Vårdcentral, Folkhälsogrupp, PV Göteborg

Cecilia Hedström – Ledamot
Barnmedicinsk mottagning/Central BHV, Kungshöjd, PV Göteborg