KOL

Referensgruppen för KOL har som målsättning att utarbeta riktlinjer för nutritionsbehandling vid KOL baserade på aktuell forskning. Nutritionsbehandlingens huvudsyfte ska vara att bidra till;

  • gott resultat av övrig behandling
  • ökad livskvalitet
  • stoppa ofrivillig viktförlust
  • förbättra nutritionsstatus

Dessutom vill vi sprida kunskap inom ämnesområdet till patienter, anhöriga, allmänheten samt personalgrupper inom hälso- och sjukvård och inte minst vara en resurs för våra dietistkollegor i landet. För dietister som möter KOL-patienter har vi en samling rekommenderad litteratur som kan vara till god hjälp, antingen för fördjupning av kunskaper eller som hjälp i det dagliga patientarbetet.

Ta gärna del av vårt rekommenderade material här.


Kontakt

kol@drf.nu


Styrelse

Birgitta Modig – Ordförande
Mora Lasarett

Anne-Marie Grönberg – Sekreterare
Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg

Katarina Larsson – Kassör
Lasarettet i Motala

Anna Carin HagstigLedamot
Närhälsan dietistenhet, Göteborg

Linnéa Nyblom Ledamot
Lungmedicinska kliniken, Linköpings Universitetssjukhus

Nighat Farooqi Ledamot
Norrlands Universitetssjukhus