Pediatrik

Referensgruppen i Pediatrik består av 6 dietister. Vi är en grupp tillgänglig främst för kollegor som arbetar med barn och ungdomar. Vi anordnar fortbildningsdagar för barndietister vartannat år, rapporter från tidigare fortbildningsdagar finns tillgängliga här. Däremellan arbetar vi med frågor som är aktuella för dietister inom pediatrik. Frågan om förskrivning och livsmedelsanvisning har länge engagerat oss alla dietister och pågår än.

Utöver styrelsen så har vi ett antal arbetsgrupper som bevakar frågor inom sina respektive områden.

Dietister som vill veta mer om pediatrisk nutrition kan genom att anmäla aktuell mailadress, arbetsplats och hur stor del av din tjänst som innefattar kostbehandling till barn och ungdomar få du del av de utskick som vi förmedlar till dietister inom pediatrik. Allt du behöver göra är att maila dina uppgifter till oss!


Kontakt

pediatrik@drf.nu


Styrelse

Helené ÖrdénOrdförande
Akademiska barnsjukhuset

Utexaminerad 1991 i Umeå. Fick min första tjänst på barnkliniken i Linköping, , har även arbetat på barnhabiliteringen i Linköping. Jag har läst Barndietetik 5 p 1993 och tog magisterexamen 2006. Sedan 2000 arbetar jag på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala. Jag arbetar 100 % främst med kirurgi, gastro (IBD, uppfödningsproblem), barn med medfödda hjärtfel.

Karola Persson – Vice Ordförande
Barn och ungdomskliniken
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand

Utexaminerad 2001 i Umeå. Fick min förstatjänst på barn- & ungdomskliniken i Gävle, har även arbetat på barnhabiliteringen i Gävle/Sandviken/Bollnäs. Sedan 2010 arbetar jag på Barn- & ungdomskliniken i Sundsvall. Jag arbetar 100% och främst med födoämnesallergi, diabetes, IBD, hjärtsjukdomar, failure to thirve & neonatologi

Elisabet Westman – Kassör
Barn- och ungdomssjukhuset
Universitetssjukhuset i Linköping

Färdig dietist 1994 i Uppsala. Dietist på Barnsjukhuset i Uppsala mellan 1995-2007. Där arbetade jag med diabetes, PKU, neonatologi, kirurgi, födoämnesallergi, gastro, allmänna uppfödningsproblem, cystisk fibros mm. Läste Barndietetik 5 p 1995, kompletterade med Magisterexamen 2006. Flyttade till Östergötland 2007 och arbetar nu på  Barn-& Ungdomssjukhuset i Linköping. Arbetsområden: diabetes, onkologi, neonatologi & uppfödningsproblem.

Karina Eftring – Sekreterare
Dietistenheten
Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus

Utexaminerad 2003 i Göteborg. Fick min första tjänst på barnkliniken i Malmö. Sedan 2004 arbetar jag på Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus i Göteborg. Har under åren som barndietist jobbat med de flesta diagnoser, men nu arbetar jag främst med medfödda ämnesomsättnings- sjukdomar, uppfödningsproblem och neonatologi.

Julia Backlund – Ledamot
Centrala barnhälsovården
Borås

Utexaminerad 2002 vid Umeå Universitet. Har magisterexamen. Arbetar sedan 2007 som dietist inom barnhälsovården i Borås/Södra Älvsborg, Västra götalandsregionen. Tidigare arbetat som dietist inom primärvården både i Gävle och Stockholm (med barn och vuxna) samt haft egen verksamhet som dietist i Norge. Nuvarande arbetsområde: Barnhälsovård (BVC). Arbetar med verksamhetsutveckling, utbildning av personal, föräldragrupper samt med individuella patientkontakter (främst ätovilja, ”matkrångel” & dålig tillväxt)

Andrea Mikkelsen Ledamot
Barnmedicin, Närhälsan i Västra Götaland
BUM, Partille
FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän


Arbetsgrupp allergi

Agneta Jansson Roth
Sachsska Barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset, Sthlm
agneta.jansson-roth@sodersjukhuset.se

Pia Rigdahl
Specialistcentrum barn och unga, Angered
pia.rigdahl@vgregion.se


Arbetsgrupp barnhälsovård

 • Cecilia Hedström, Södra Bohuslän/Göteborg, VG-region
 • Ann-Kristin Sandström, Umeå,/Västerbotten
 • Lena Ljungkrona-Falk, Skaraborg, VG-region
 • Julia Backlund, Borås/Södra Älvsborg, VG-region
 • Anna Kempe, Jönköpings län
 • Janette Grahn Vera, Värmland
 • Anna Magouli, Fyrbodal, VG-region

För kontakt med arbetsgruppen: cecila.hedstrom@vgregion.se


Arbetsgrupp barnnefrologi

Arbetsgruppen för barnnefrologi består av


Arbetsgrupp diabetes

Arbetsgruppen för diabetes består av


Arbetsgrupp Gastro & Hepatologi

Arbetsgruppen har som syfte att bevaka nutritionsfrågor inom området. Om vi inte har kunskap i en specifik fråga kontaktar vi kollegor mer kunniga i området för att få svar. Varje år planera vi ett parallellprogram för dietister på de årliga pediatriska IBD-dagarna i Örebro.

Arbetsgruppen består av:

 • Susanne Nilsson, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 • Lotta Söderberg, Skånes universitetssjukhus, Malmö
 • Inger Öhlund, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Ingalill Detlofsson, Universitetssjukhuset, Örebro
 • Helena Källsholm, Vrinnevisjukhuset, Norrköping

För kontakt med arbetsgruppen kontakta lotta.soderberg@skane.se


Arbetsgrupp habilitering

Inger-Marie Isaksson
Habiliteringen barn och vuxna, Uppsala
inger-marie.isacsson@regionuppsala.se


Arbetsgrupp kardiologi

Arbetsgruppen för kardiologi består av

   • Anna Hansson, Lund – kontaktperson
   • Mikaela Korner, Göteborg
   • Johanna Blum, Helsingborg

För kontakt med arbetsgruppen kontakta anna.hansson@skane.se


Medfödda metabola sjukdomar

För kontakt med arbetsgruppen: elisabeth.sjoqvist@skane.se.

Arbetsgrupp neuropsykiatri

Lolita Mörk
Barn- och Ungdomspsykiatrin, Akademiska sjukhuset, Uppsala
lolita.mork@akademiska.se
Tfn: 018-6113752


Arbetsgrupp neonatal

   • Frida Pettersson
   • Karina Eftring
   • Caroline Törnqvist
   • Inger Öhlund
   • Ulla Cederholm

För kontakt med arbetsgruppen: ulla.cederholm@ltdalarna.se


Arbetsgrupp obesitas

Helena Vilen
Barnnutritionsavdelningen, ABS Uppsala
helena.vilen@akademiska.se


Arbetsgrupp ätovilja

Arbetsgruppen för ätovilja består av

   • Helene Park Petersson, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

För kontakt med arbetsgruppen kontakta helene.park.petersson@lj.se


Arbetsgrupp ätstörningar

Camilla Andersson
Barn- och ungdomskliniken, Örnsköldsvik
camilla.andersson@lvn.se