Hej Anna Jörnvi!

Vem är Anna Jörnvi?

Mitt namn är Anna Jörnvi. Ursprungligen från Lomma som ligger ca 1 mil utanför Lund. I början av 2017 tog jag dietistexamen vid Uppsala universitet och jobbade därefter i primärvården i Stockholm följt av Uppsala. Därefter gick jag tillbaka till skolbänken och tog ut masterexamen i kostvetenskap juni 2020. Sedan mars 2020 är jag vice ordförande i styrelsen och sedan augusti samma år jobbar jag som projektledare i DRFs projekt för hälsosamma levnadsvanor. Jag har även rollen som kommunikationsansvarig i förbundet.

Sammanfattningsvis har jag lyxen att lägga mycket tid på DRF!  

Hur har det senaste året i styrelsen varit?

Roligt och utmanande! Under det senaste året har vi blivit fristående från fackförbundet Naturvetarna vilket bland annat inneburit att tagit över medlemshanteringen. Det kan låta enkelt men innebär i praktiken en stor administrativ omställning. En annan utveckling är att DRF blivit tillfrågat om att delta mer i offentliga sammanhang – något som gör att vi kan sprida vår vision bredare och jobba mot våra strategiska mål I ännu större utsträckning.

Vad har du lärt dig om DRF det senaste året?

Sedan november 2022 deltar och representerar jag och en projektkollega DRF i en Vinnova-satsning kallad ”Ett nytt recept för matsystemet”. Det har varit mycket intressant att få företräda vårt förbund i den miljön och sprida kunskap om vad vi dietister kan och gör. Som många av våra medlemmar vet är det inte alltid självklart.

Vilket är ditt bästa resminne?

Svår fråga! Men jag måste säga att fjorårets resa till Portugal var riktigt suverän. Det var en perfekt blandning mellan chilltid och aktivitet: salta havsbad, vindsurfing, tid att slappa i skuggan, upptäcktsfärder och picknick i naturen samt massor av fisk och skaldjur.