Hej Hanna Bergström!

Vem är Hanna Bergström?

Mitt namn är Hanna Bergström och jag läser termin 5 på dietistprogrammet i Uppsala. Jag kommer ursprungligen från Älvsbyn i Norrbotten och flyttade ner till Uppsala i samband med att jag började studera för drygt två år sedan och tar om allt går enligt plan examen i januari 2023!

Varför har du sökt dig till DRFs styrelse?

Med bara ett år kvar tills jag själv är färdigutbildad börjar yrkeslivet som dietist närma sig, vilket gjorde att jag mitt intresse för att engagera mig i DRF väcktes. Jag ser min medverkan i DRF som en möjlighet att engagera mig i min framtida profession samt en möjlighet att få insyn i och vara med och påverka dietistprofessionens utveckling. Dessutom är det en ovärderlig möjlighet att lära av erfarna dietister!

Vad vill du verka för under din tid i styrelsen?

Under min tid i styrelsen vill jag verka för att stärka relationen mellan DRF och dietiststudenterna genom att inom styrelsen lyfta studenternas perspektiv och intressen i de frågor som DRF arbetar med, och genom att mot studenterna bidra till att öka medvetenheten samt ge insikt i DRFs arbete. 

 Om du var en grönsak, vilken skulle du vara och varför?

Svår fråga men svaret får bli potatis, för att det är ett mångsidigt livsmedel och uppskattas av många!