Hej Kjell Olsson!

Vem är Kjell Olsson?

Mitt namn är Kjell Olsson och jag är född i Sandviken. Jag tog dietistexamen från Umeå universitet i januari 2005 och masterexamen i folkhälsovetenskap från Lunds universitet i juni 2015.

Som dietist var min första tjänst i primärvården i Ljusdal, följt av Ljusdals kommun, Lidingö kommun, Gävle sjukhus, Gävle kommun, ett sommarvikariat på Karolinska i Solna under mina masterstudier och sedan en kort period inom primärvården i Malmö. Sedan våren 2017 har jag arbetat specifikt med levnadsvanor och tillsammans med mina kollegor arbetat för att utveckla hur hälso- och sjukvården arbetar med levnadsvanor i syfte att förebygga och behandla sjukdom.

Min nuvarande roll är som hälso- och sjukvårdsstrateg inom hälsoinriktad hälso- och sjukvård vid enheten för kunskapsstyrning och FoU i Region Skåne. Sedan hösten 2017 är jag även deltidsdoktorand inom nutritionsepidemiologi vid Lunds universitet. Jag tillträdde som ordförande i DRFs styrelse i slutet av mars, 2022.

Hur har det senaste året i styrelsen varit?

Som ny ordförande har det varit både väldigt spännande och hektiskt. Det har varit en ständig lärandeprocess samtidigt som vi har hunnit med väldigt många aktiviteter under året.

Övertagandet av medlemsadministrationen har nog utgjort den största utmaningen samtidigt som det också utgjort en stor förändring för förbundet som bidrar till större möjligheter att agera mer fristående än tidigare och förhoppningsvis får vi också fler intresserade av att gå med i DRF.

Jag har också lärt känna många av er fantastiska kollegor under året! Både inom styrelsen och i förbundet i stort. Ni gör alla ett så fantastiskt arbete och utgör också ett väldigt viktigt stöd i mitt ordförandeskap. Det känns verkligen som att det arbete vi gör så gör vi alla tillsammans med en gemensam vilja att verka för vår professions bästa.

Vad har du lärt dig om DRF det senaste året?

Väldigt mycket! Och då har jag ändå mycket kvar att lära mig. Framförallt har jag lärt mig hur viktigt medlemmarnas engagemang är för DRF. Det är väldigt många ideella krafter som gör att vi kan ha så mycket aktivitet trots att vi är ett så litet förbund.

Vilket är ditt bästa resminne?

Jag är väldigt förtjust i att resa och har många fina resminnen, men jag måste ändå säga att få besöka min frus hemstad Lahore och lära känna hennes släkt, vänner och den omgivning som hon är uppväxt i betydde väldigt mycket för mig. Det finns en enorm gästfrihet i Pakistan som är svår att inte bli berörd av.