Hej Rebeka Bereczky Veress!

Vem är Rebeka Bereczky Veress?

Jag heter Rebeka och tog dietistexamen från Uppsala universitet i januari 2023. Efter att ha varit studentrepresentant i DRF under mitt sista år på dietistprogrammet ville jag gärna gå med i styrelsen som ordinarie ledamot. Jag är ursprungligen från Stockholm men jobbar nu som dietist inom dialys och ortopedi vid Lindesbergs lasarett inom Region Örebro län. Vid sidan av det kliniska arbetet studerar jag vidare på masternivå.

Hur har det senaste året i styrelsen varit?

Det senaste året i styrelsen har varit väldigt givande och lärorikt. Jag har lärt känna många trevliga personer genom DRF och det har varit värdefullt att kunna agera som en länk mellan dietiststudenter och styrelsen. Dessutom har jag haft glädjen att vara med i mentorsprogrammet för yrkesverksamma dietister. 

Vad har du lärt dig om DRF det senaste året?

Under min tid inom DRF har jag lärt mig mycket om hur arbetet som dietist kan se ut, vilka projekt DRF:s sektioner håller på med och på vilket sätt förbundet arbetar för att främja både hälsa och dietistyrkets status i Sverige. Jag ser fram emot att fortsätta bidra till DRF:s arbete som yrkesverksam dietist! 

Vilket är ditt bästa resminne?

Mitt bästa resminne är från när jag besökte Filippinerna år 2018. Jag har aldrig sett lika vackra solnedgångar som jag såg där, från stränderna i Palawan.