Hej Sophie Cairns! 

Vem är Sophie Rodebjer Cairns?

Sophie Rodebjer Cairns kommer från Stockholm och blev färdig dietist 2007. Har sedan dess arbetat både i Sverige och Storbritannien, och har en specialisering inom diabetes från NHS England. Jag brinner lite extra för personcentrerad vård och allra främst värdet i att bedriva patientutbildning i grupp. Just nu befinner jag mig på Medicinkliniken på Lasarettet i Enköping. Jag har suttit med i styrelsen sedan 2021, tidigare som ordförande och nu som ledamot. Jag var även vice ordförande i styrelsen för drygt tio år sedan.

Hur har det senaste året i styrelsen varit?

Roligt! Vi har ärligt talat haft jättemycket att göra i och med planering och genomförande av kongressen. Men när det väl gick av stapeln och vi fick se Sveriges dietister mötas digitalt så var det värt allt arbete.

Vad har du lärt dig om DRF det senaste året?

Det som varit den största lärdomen är nog att se hur många olika spelplaner som DRF är aktiv på – något som endast är möjligt tack vare medlemmarnas engagemang.

Om du var en grönsak, vilken skulle du vara och varför?

En ärta, efter att ha läst barnboken ”The run-away pea” där ärtan rymmer från tallriken för att slippa bli uppäten.  Till slut hamnar den ute i komposten och slår rot.