Hej Sophie Cairns!

Nedan följer en intervju med Dietisternas Riksförbunds ordförande Sophie Cairns. Intervjun genomfördes i början på juni 2021.

Vem är Sophie Cairns?

Jag är född i Stockholm men efter dietistexamen så fick jag ett vikariat på Lasarettet i Enköping, föll inte bara för en fantastisk arbetsplats utan även den lantliga miljön så här har jag blivit kvar efter några turer utomlands. I styrelsen är jag ordförande, en samordnande roll och representerar DRF i många sammanhang.

Varför har du sökt dig till DRFs styrelse?

Jag tycker om att vara där det händer, jag får mycket energi av att vara aktiv och delaktig oavsett vad det gäller. Så det känns naturligt att lägga den här energin på att arbeta med professionsfrågor och lyfta nutritionen på flera plattformar.

Vad vill du verka för under din tid i styrelsen? Jag fortsätter arbeta för hållbar nutrition för hälsa genom hela livet och att det ska genomsyra dietisters förhållningssätt och arbete. Detta innebär även en utmaning i den egna yrkesrollen, att lyfta in hållbarhet i nutritionsbehandlingen

Vilket livsmedel klarar du dig inte utan?

Knäckebröd!