Intervju Mat & Klimat

”Det är ofta ’hur:et’ som är utmaningen”

Anna Wahl och Naman Limani, projektledare för DRFs projekt Hälsofrämjande sjukhusmåltider, i intervju med Mat & Klimat om hur de ser på hur måltiden på sjukhus kan utvecklas.

Samtalet på 18 minuter berör bland annat behovet av ett enhetligt budskap från vården – hur maten som serveras på sjukhus borde vara samma som patienten rekommenderas äta hemmavid.