Intervju Mat & Klimat

”Det är ofta ’hur:et’ som är utmaningen”

Anna Wahl och Naman Limani, projektledare för DRFs projekt Hälsofrämjande sjukhusmåltider, i intervju med Mat & Klimat om hur de ser på hur måltiden på sjukhus kan utvecklas.