Jobbar du med gravida eller kvinnohälsa och vill vara med och starta en DRF-sektion inom området?

Vi letar nu efter dietistkollegor som jobbar med denna patientgrupp och önskar vara med i en DRF-sektion. Syftet är att göra det enkelt att utbyta erfarenheter, följa evidensläget, utarbeta riktlinjer och material tillsammans men också för att öka gemenskapen och kommunikationen mellan oss dietister som arbetar med nutritionsbehandling för gravida, postpartum eller kvinnohälsa/kvinnosjukvård som endometerios, PCOS m.m.
 
I dagsläget finns ett mailnätverk inom området och vi träffas digitalt över Teams ett par gånger per år.
 
Är du intresserad, hör av dig till Mirja Fredriksson på mirja.fredriksson@regionorebrolan.se
 
 

Comments are closed here.