Kalendarium

Här finner du en översikt över kommande konferenser, möten och utbildningar.

Datum/Tid Event
22/10
09:00 - 16:00
SWESPENS nutritionsdag 22/10
Jubileumsaulan, Skånes Universitetssjukhus, Malmö