Lokalföreningen Uppland

DRF Uppland är en aktiv lokalförening som är öppen för alla dietister anslutna till DRF, som är verksamma eller bor i Uppsala län.

DRF Uppland anordnar varje vår en utbildningsdag (”Regiondietistdagen”) för medlemmarna inom ett aktuellt område. Varje höst anordnas också ett ”Frukostmöte”. Vid årsmötet utser föreningen “Årets Upplandsdietist”. Utöver detta får medlemmarna ett nyhetsbrev fyra gånger per år som uppmärksammar lokala dietister, utbildningar och aktuella händelser i närområdet. Även afterwork och liknande sociala aktiviteter anordnas när möjlighet ges.


Kontakt

Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss gärna via drfuppland@gmail.com

I styrelsen

Ordförande: Karin Kauppi, Akademiska sjukhuset, Vårdkvalitetsenheten

karin.kauppi@akademiska.se 

Kassör : Gabriella Sjöberg,  Ekeby hälsocenter 

gabriella.sjoberg@ekebyhalsocenter.se

Sekreterare: Eva Bergh Folke Bernadotte, Regionhabilitering eva.linnea.bergh@akademiska.se 
Ledamot:  Erik Fröjdhammar, Skutskärs / Knivsta vårdcentral erik.frojdhammar@regionuppsala.se 
 Ledamot: Ella Walter,  Akademiska Sjukhuset, Vuxendietistenheten ella.walter@akademiska.se

 

 


Gå med i lokalföreningen

Bli medlem (1 år) genom att betala in 200 kr till plusgiro: 450869-3 eller swisha 202 kr till 123-649 55 76. Ange namn i meddelanderaden.

Vid inbetalning maila namn till drfuppland@gmail.com