Lokalföreningen Västerbotten

Styrelsemedlemmar

Cecilia Hellberg  Ordförande

Petra Strömquist – Sekreterare 

Susann Berggren – Kassör 

Marielle Grundström – Ledmot

Dordy Holmgren – Ledamot

Gunilla Strömberg – Valberedning

Maria Wennberg – Valberedning