BROSCHYRER OCH VYKORT

På denna sida har vi samlat broschyrer och vykort som tagits fram inom projektet Mat och Cancer.


BROSCHYRER

Vad minskar och ökar risken – mat och cancer

Mat och Cancer (digital) (2:a uppl. 2019)*


Bra mat efter cancerbehandling – mat och cancer


Efter cancerbehandlingen (digital) (2:a uppl. 2019)*

Efter cancerbehandlingen (för tryck) (2:a uppl. 2019)


Samtal om hälsofrämjande levnadsvanor vid cancer – ett kunskapsunderlag för teamet

Samtal om hälsofrämjande levnadsvanor vid cancer – Ett kunskapsunderlag för teamet (digital) (2018)


Vykort

Svenska: 10 råd för att minska din risk för cancer – framsida

Svenska: 10 råd för att minska din risk för cancer – tvåsidig*

Arabiska: 10 råd för att minska din risk för cancer

Dari: 10 råd för att minska din risk för cancer

Farsi: 10 råd för att minska din risk för cancer

Polska: 10 råd för att minska din risk för cancer

Tigrinska: 10 råd för att minska din risk för cancer

Somaliska: 10 råd för att minska din risk för cancer


BESTÄLLNING AV BROSCHYRER OCH VYKORT

Broschyrer eller vykort markerade med asterix (*) kan beställas kostnadsfritt. Erbjudandet gäller så länge lagret räcker.

Maila matochcancer@drf.nu och meddela följande:

  • Vilket material ni önskar beställa och antal exemplar
  • Namn, leveransadress samt telefonnummer för avisering