Offentliga måltidens dag – Erika Nordberg

 

Berätta vem du är och var du är anställd samt kort om vilket uppdrag du har.
Jag heter Erika Norberg. Jag är dietist och arbetar som processutvecklare för Måltider inom Region Skåne. I mitt uppdrag ingår att utveckla sjukhusmåltiden samt att driva förbättringsarbete över hela måltidskedjan. Inkluderat allt från att ta fram och implementera riktlinjer och styrdokument, arbeta med färdplaner, processer och nyckeltalsjämförelser till att förbättra logistik för måltidsflödet, måltidshantering på vårdavdelning samt måltidsmiljö.

Vad är dietistens roll kring den offentliga måltiden på din arbetsplats?
Utöver det som nämns ovan så är en stor del av min roll att ge stöttning till verksamheterna, såväl produktionskök, servicepersonal som vårdavdelningar. En del av rollen är även att ingå i nätverk på både regional och nationell nivå, och att arbeta aktivt med omvärldsbevakning. Eftersom min profession är dietist så konsulteras jag ofta i upphandlingar av såväl livsmedel som extern regi av måltider.

Vilka andra professioner är involverade i detta arbete?
Jag arbetar närmast med kostekonomer, food service manager, avtalsansvariga, nutritionist, gastronom, utbildade inom facility management samt miljöstrateger. Samt med vårdens dietister såklart!

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Vilka är de viktigaste frågorna du driver?
Klimatfrågan – med främsta fokus att minska matsvinn!
Men också att arbeta med implementering av Region Skånes nya måltidskoncept, där jag ingår i projektgruppen och arbetar med att utveckla nya arbetssätt.
Det nya måltidskonceptet innebär en kallmatsproduktion där måltiden har lång hållbarhet, portionsförpackas och sedan värms upp. På så sätt blir det mer flexibelt för patienten. Det blir flera rätter att välja mellan och man har dessutom en möjlighet att äta sin måltid när det bättre passar patienten, hellre än att äta vid fasta tidpunkter på dagen.

Vad fungerar bra kring måltiden?
Vi har en välfungerande serviceorganisation på flera sjukhus där det finns någon som arbetar och har dedikerat ansvar för måltiden patientnära. Jag tycker att måltidssituationen fungerar bättre då!

Vad ser du behöver utvecklas kring måltiden? Smak/måltidsmiljö/innehåll/utbud? Och hur kan dietisten påverka detta?
Jag tycker att kunskapen kring måltiden behöver förbättras och utvecklas. Att beställa korrekt, låta patienterna välja maträtt, arbeta aktivt för att minska matsvinn, bra måltidsmiljö, tydlig och tät dialog mellan vård och måltidsbeställaren. Här är de stora utmaningarna för att få till en bättre måltidsupplevelse för patienten!

Kan du rekommendera din arbetsplats?
Jag trivs väldigt bra i Region Skåne, så jag kan varmt rekommendera min arbetsplats.