Offentliga måltidens dag – Maria Biörklund Helgesson

Berätta vem du är och var du är anställd samt kort om vilket uppdrag du har. 

Jag är chef för två avdelningar på Högskolan Kristianstad; Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap och Avdelningen för bioanalys. Jag är utbildad dietist (examen 1990) och disputerade år 2005 på Lund Universitet, Lunds Tekniska Högskola. I större delen av mitt yrkesliv har jag verkat inom hälso- och sjukvården och drivit utvecklingsarbeten för patientmåltider på sjukhus. Sedan 2020 projektleder jag ett innovationsprojekt på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna som syftar till att utveckla digitala lösningar som ökar möjligheter för patienter att få del av det utbud som erbjuds på Karolinska av måltidsleveratören Signatur by Coor.

Vad är dietistens roll kring den offentliga måltiden på din arbetsplats?
På Högskolan Kristianstad utbildar vi gastronomistudenter inom det tvärvetenskapliga ämnesområdet mat- och måltidsvetenskap. Gastronomiprogrammet har fokus mot den offentliga måltiden och/eller produktutveckling. Vi förbereder våra gastronomistudenter att ta roller och initiativ som utvecklar måltider i skola, vård och omsorg på vetenskaplig grund och ett innovativt tänkesätt. På Karolinska har dietisten en nyckelroll att vara en brygga mellan vård och måltidsorganisationen och förändringsarbete med patienternas behov och nutritionsproblematik i fokus.

Vilka andra professioner är involverade i detta arbete?
På högskolan är vi ett tvärvetenskapligt lärarlag som speglar utbildningen: civilingenjörer, kemister, agronomer, dietister, sociologer, gastronomer, hem- och konsumentkunskapslärare, konstvetare. På Karolinska arbetar vi i en projektgrupp som består av dietister (Ylva Orrevall och Anette af Geijerstam), IT-kompetens och innovationskoordinator och tjänstedesignskompetens från Signatur by Coor. Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete användarna, dvs vårdpersonal och måltidsvärdar på Karolinska. I styrgrupp och referensgrupp finns en bred representation av alla de verksamheter som är involverad i den komplexa sjukhusmåltiden, dvs patientsäkerhetsansvariga, vårdutvecklare, FM-funktioner, olika funktioner hos måltidsleverantören m fl. Vi involverar även Patient- och närståenderådet är involverade som en viktig intressent för det vi vill utveckla.

Vilka är de viktigaste frågorna du driver?
Att våra gastronomistudenter får med sig relevanta kunskaper på vetenskaplig grund som förbereder dem att utveckla och driva förändringsarbete inom den offentliga måltidsarenan. På Karolinska är det viktigaste att patienterna får del av det fantastiska utbud som måltidsleverantören Signatur by Coor erbjuder, men som inte når hela vägen fram till patienten. De sista metrarna fram till patienten ägs av vårdpersonalen och de måste få rätt verktyg för att kunna säkerställa att patienten får den mat och dryck som bidrar till återhämtning och tillfrisknande. I vårt fokus är patienter med ät- och nutritionsproblem som vårdas mer än 3-5 dagar. Det är där vi har sett att det ordinarie utbudet inte räcker till och vi vill underlätta att personalen vågar ”prata mat” med patienten och komma fram till alternativen som finns ”bakom” den ordinarie menyn, men som personalen i dagsläget inte hinner att sätta sig in i eller ens vet om.

Vad fungerar bra kring måltiden?
På Karolinska finns ett fantastiskt utbud av smakrika, högkvalitativa måltider och andra alternativ. Signatur by Coor är en dedikerad samarbetspartner som arbetar tillsammans med sjukhuset i ett innovationspartnerskap att arbeta för ständiga förbättringar och utveckling av såväl måltidsutbud som processen runt måltiden och att nå hela vägen fram till patienten.

Vad ser du behöver utvecklas kring måltiden? Smak/måltidsmiljö/innehåll/utbud? och hur kan dietisten påverka detta?
Se svar 4 och 6. Det är främst processerna, ”de sista metrarna” som brister. Utbud kan förstås ständigt förbättras, men når det inte fram är det inget värt. Dietisten har en viktig roll som den som ser och vet behov. Dietisterna behöver också engagera sig praktiskt och reellt i måltidsarbetet och arbeta nära och med den måltid/kostorganisation som planerar, tillagar och levererar.

Kan du rekommendera din arbetsplats?
Ja verkligen! På Karolinska finns ett fantastiskt driv och engagemang från ledning vid Klinisk nutrition att driva utvecklingsarbete kring måltider. Det finns också fantastiskt kompetenta, verklighetsnära och engagerade dietister som outtröttligt arbetat för att mat och måltider ska bli det bästa för patienterna.
Högskolan är en helt annan arbetsplats, men ser det som viktigt att dietister med klinisk erfarenhet och kompetens involveras i högskole- och universitetsutbildningar. Inte bra det naturliga, dvs dietistprogrammen, utan även andra utbildningar som leder till yrken som i framtiden kommer att påverka den offentliga måltider.