Omröstning om Dietisternas Riksförbunds engelska namn

Vid årsmötet 2023 motionerades om att eventuellt ändra DRF:s engelska namn. DRF:s styrelse biföll motionen och åtog sig att sammanställa alternativ till nuvarande engelska namn samt ge er medlemmar möjlighet att rösta på vilket namn som ni föredrar (inklusive alternativet att bibehålla nuvarande namn).

Vi har diskuterat olika förslag med arbetsgruppen för informatik och etisk kodex och önskar nu få er input. Omröstningen kommer vara en viktig vägledning för vårt beslut. Varje medlem kan enbart rösta en gång så därför ber vi er att också fylla i er e-postadress. 

Vi önskar ditt svar senast den 3:e mars.

För att gå till omröstningen, vänligen klicka denna länk. 

Tack på förhand!

DRFs styrelse

Comments are closed here.