Resultat av omröstning DRF engelska namn

På årsmötet 2023 inkom en motion om att DRF skulle byta sitt engelska namn. Förslaget grundade sig i  att nuvarande namn ”The Swedish Association of Clinical Dietitians” exkluderar dietister som inte jobbar kliniskt. Under 2023 har en arbetsgrupp tagit fram alternativa namn och en omröstning gjordes via nyhetsbrevet, där alla medlemmar erbjöds tycka till. Såhär röstade vi!

Vid årsmötet 2024 beslutades att byta namn till det vinnande bidraget  ”the Swedish Association of Registered Dietitians” men med förändringen att ta bort ”the” i början. 

Comments are closed here.