”Satsa på rehabilitering från cancersjukdom”

Den 8 december publicerade Dietisternas Riksförbund, tillsammans med flera patient- och professionsföreträdare, en debattartikel för att lyfta behovet av en jämlik och adekvat tillgång till cancerrehabilitering i Sverige. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska Sveriges regioner erbjuda rehabilitering till dem som har behov av det, inklusive efter cancerbehandling.

Under en cancerbehandling kan utmaningen ofta vara att få i sig tillräckligt med energi och näring. Detta behov kan kvarstå även efter behandling samtidigt som det kan innebära en utmaning att successivt återgå till att etablera vardagliga, hälsofrämjande matvanor. För att optimera återhämtning och förebygga framtida sjukdom är det därmed viktigt att patienter kan få adekvat stöd av dietist även i rehabiliteringsskedet.

Läs hela debattartikeln här:

https://www.sydsvenskan.se/2023-12-08/raddade-liv-ska-ocksa-kunna-levas-satsa-pa-rehabilitering-fran-cancersjukdom

Comments are closed here.