Stina forskar om kost, inflammation och cancer

Stina Bodén är dietist på Östersunds sjukhus. I december 2020 disputerade hon med avhandlingen Inflammation och risk för kroniska sjukdomar med fokus på kolorektal cancer och kostmönsters inverkan.

– Det är verkligen utvecklande och roligt att ägna sig åt forskning. Både de stora frågorna och de små detaljerna är viktiga och intressanta. Att kombinera kliniskt patientarbete med forskning har varit krävande men också väldigt givande, säger Stina Bodén.

Hennes forskning fokuserar på sambanden mellan matvanor och framtida sjukdomsrisk. Syftet med avhandlingen var att undersöka vilken betydelse matvanor har för låggradig inflammation och utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom och cancer. Det finns en rad erkända samband och mycket tyder på att det är positivt att äta mycket grönsaker, frukt, fisk och fibrer och begränsa mängden rött kött, mättat fett och socker. Ett för högt energiintag kan orsaka övervikt och fetma som i sin tur ökar risken för en rad olika sjukdomar, såsom hjärtinfarkt och flera typer av cancer, inklusive tjocktarmscancer.

Kost och inflammation – två komplexa områden

Kostundersökningarna som ligger till grund för Stina Bodéns forskning kommer från två stora befolkningsstudier, Västerbottensprojektet och MONICA-studien. Olika kostmönster har studerats och resultaten bekräftar att det finns samband mellan matvanorna och risken att drabbas av hjärtinfarkt och vissa typer av cancer. Hon har samtidigt studerat inflammationsmarkörer i blodet och kostens inflammatoriska effekt specifikt.

– Kostens påverkan på inflammation, hälsa och sjukdom har fått ett stort utrymme i media på senare år men en av slutsatserna från de epidemiologiska studier jag gjort är att inflammation inte har en avgörande roll, säger Stina Bodén.

– Kronisk låggradig inflammation kan vara en bidragande orsak till sambandet mellan ett ohälsosamt kostmönster och risken för vissa sjukdomar, men vad gäller samband för specifika ämnen som det ofta skrivs om, såsom gurkmeja, ingefära, vitlök och flavonoider finns det inte nog med evidens från studier på människor. Inflammation kan vara ett tecken på olika typer av processer i kroppen och det är svårt att säga vad just kostens eventuella effekt är, eftersom det är så svårt att skilja från andra, så som inflammation som beror på övervikt och fetma.

– Hälsosamma kostvanor där man fokuserar mer på matens sammansättning i grova drag, med grönsaker, fisk och fettkvalitet, är viktigt för att må så bra som möjligt – oavsett om det finns en direkt påverkan på inflammationsprocesserna eller inte. Det finns många faktorer och komplexa samband som spelar en tydligare roll för hälsan. Vi kan fortsätta luta oss mot de kostrekommendationer som finns i syfte att förebygga ohälsa och kroniska sjukdomar. De har en gedigen vetenskaplig grund, konstaterar Stina Bodén.

Målet är nått, nu vill hon vidare

Inflammation är en viktig del av kroppens immunsystem och ett komplext medicinskt område som hon under sina år som forskare fått möjlighet att fördjupa sig i.

– Forskningen innebär en stor investering i tid och jag har lärt mig väldigt mycket av att ingå i en forskargrupp med många olika professioner. Det är en härlig känsla att ha nått målet och landat – nu vill jag använda detta som en språngbräda, vidareutveckla och fortsätta lära mig nya saker. Det behövs mer kostforskning, både för djupare kunskap om mat för att hålla sig frisk och förebygga sjukdom, men också kring nutrition för personer som är eller har varit sjuka, till exempel i samband med cancer.

– Att forska är väldigt roligt och utvecklande. Får man chansen och är nyfiken, då tycker jag att man ska testa, avslutar Stina Bodén.

Forskning på distans skapar möjligheter

Stina Bodén fick som nyutexaminerad dietist 2005 sitt första jobb i Linköping, ett vikariat som forskningskoordinator i en stor internationell studie. Där väcktes hennes intresse för forskning. Hon trivdes i den akademiska miljön och hade stort utbyte av de många intressanta människor hon mötte.

Några år senare var hon på jakt efter ett ämne för sin magisteruppsats och fick förslaget att validera ett kostinflammationsindex. Under arbetet kom frågan om hon ville fördjupa sig ytterligare i ämnet och utveckla det till ett doktorandprojekt. Tack vare möjligheten att forska på distans har hon kunnat kombinera familjeliv med tre små barn, jobbet som dietist på Östersunds sjukhus och en doktorandtjänst vid Umeå universitet.

– Jag har lärt mig så mycket under den här resan. Det har varit några år av hårt arbete och det sista året har varit roligast. Det kan ta tid innan allt faller på plats och man ser sambanden i sina resultat.

 


Fakta:

Stina Bodén, legitimerad dietist, Institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå universitet, disputerade den 11 december 2020 med avhandlingen:

Inflammation och risk för kroniska sjukdomar med fokus på kolorektalcancer och inverkan av kostmönster.

Engelsk titel: Inflammation and risk of chronic diseases with a focus on colorectal cancer and the impact of dietary patterns

Fakultetsopponent: Katarina Bälter, Mälardalen universitet

Huvudhandledare: Bethany Van Guelpen, Umeå universitet


Här kan du läsa Stinas avhandling!