Informationsbroschyrer om matintroduktion till för tidigt födda barn

 

DRF:s arbetsgrupp för neonatalogi har utvecklat två informationsbroschyrer om matintroduktion till för tidigt födda barn. De är godkända av Neonatalföreningen/BLF och kommer även publiceras på deras hemsida. 
 
 
 

Comments are closed here.