Världsdiabetesdagen 2018 – Presentation av dietist Kerstin Ramfelt

I samband med Världsdiabetesdagen 2018 lyfter Dietisternas riksförbund, i form av fem porträtt, dietistens roll i en god diabetesvård.


DIETISTEN LOTSAR FAMILJER OCH BARN MED DIABETES

Kerstin Ramfelt är legitimerad dietist och jobbar i Region Jönköping. Där träffar hon alla som har diabetes och är mellan 0 och 18 år.

– Det handlar om att lära barn och unga med diabetes, och deras familjer, om hur maten påverkar blodsockret och hur kolhydraträkning fungerar i teori och praktik. Bäst stöd ges när man utgår ifrån barnet och familjens förutsättningar, är nyfiken, flexibel och skapar ett klimat som tillåter frågor.

Det är också viktigt att patienten har tillgång information när det behövs. En fungerande hemsida med aktuell och uppdaterad fakta är ett bra sätt att göra information tillgänglig för alla.

Sedan tio år tillbaka driver Kerstin hemsidan www.diabit.se som nu blivit en självklar del i arbetet med diabetes på barnkliniken, både i Jönköping och Linköping där den skapades, och för alla barndiabetesteam i Sverige. Planen är att den under 2019 ska ingå som en del av 1177.

PLATTFORM FÖR VÅRDUTVECKLING

Kerstin Ramfelt har nyligen avslutat en masterutbildning i kvalitetsförbättring på Jönköpings universitet. Projektarbetet utmynnade i ett coachprogram där familjer vars barn nyligen fått diabetes får stöd av mer erfarna föräldrar. Arbetet följs nu upp med en undersökning av vad ungdomarna själva vill ha ut av en app eller plattform kring diabetes. Målet är att bidra till en stärkt tro på den egna förmågan att klara av den egenvård som krävs – dygnet runt, året runt.

Diabetes är en komplex sjukdom och maten är en av många viktiga pusselbitar. Kunskap, motivation, teknisk utrustning och stöd från familj och skola är några av de delar som måste fungera för att skapa en bra helhet. Samarbete, samstämmighet inom teamet och god kunskap om varandras områden är viktigt – och inte minst: att personen med diabetes står i centrum.

I framtiden tror Kerstin Ramfelt att behandling och vård vid diabetes kommer att vara ännu mer skräddarsydd. De traditionella mottagningsbesöken kompletteras med e-besök, nätverk där man stöttar varandra, och smarta insulinpumpar som gör att fokus för nutritionsbehandling kan förskjutas till de mer långsiktiga effekterna av matvanorna. Patientregistret och all den information som finns där kommer att användas mer och på ett bättre sätt.

Dietisten har en nyckelroll i all diabetesbehandling och alla inblandade behöver kunskap om helheten – bra matvanor, träning och insulin – för att nå fram till en god blodsockerreglering.

Namn: Kerstin Ramfelt
Ålder: 50
Ort: Huskvarna
Examensår: 1992
Favoriträtt: ”Farmors rabarbersoppa”
Bästa matminne: ”Middagen på Fäviken sommaren 2017 var magisk och fick mina ögon att tåras vid några tillfällen.”

LÄS SOM PDF