Världsdiabetesdagen 2018 – Presentation av dietist Veronica Broström

I samband med Världsdiabetesdagen 2018 lyfter Dietisternas riksförbund, i form av fem porträtt, dietistens roll i en god diabetesvård.


DIETISTEN SKAPAR TRYGGHET VID DIABETES – I LIVETS OLIKA FASER

– Dietisten har en viktig roll i diabetesteamet. I kontakten med dietisten är maten i fokus och vi går på djupet och anpassar råden individuellt, vilket man behöver göra vid diabetes. Dietister är den yrkesgrupp som är experter inom kost och det skulle vara svårt för övrig vårdpersonal att utöver alla sina andra uppgifter hinna med mer än de allmänna och generella kostråden. Det säger Veronica Broström som är legitimerad dietist och fördelar sin arbetstid mellan Specialistmödravården på Kvinnokliniken Östra Sjukhuset i Göteborg och Diabetescentrum Sahlgrenska som är en öppenvårdsmottagning främst för vuxna med typ 1-diabetes.

BIDRAR TILL KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE

– När man har diabetes får maten en väldigt central roll och varje dag står man inför massor av beslut som handlar om mat. Regelbunden kontakt med dietist ger kunskap och förståelse för samspelet mellan mat och insulin så att man blir  ryggare i sina beslut. Även familj och anhöriga är välkomna så de får samma information och möjlighet att få svar på sina frågor.

Dietisten har även en viktig roll inom Specialistmödravården, inte minst för gravida kvinnor
med diabetes.

– Under graviditeten har man inte bara ansvar för sig själv och sin egenvård – de beslut man fattar påverkar även barnet i magen. Att försöka matcha sina insulindoser och mat med graviditetshormoner, eventuella mataversioner, illamående och kräkningar innebär ytterligare utmaningar, både praktiskt och psykologiskt, då är det särskilt viktigt att ha en bra dietistkontakt, tänker Veronica Broström.

De senaste tio åren har inneburit fantastiska tekniska framsteg inom diabetesvården, bland annat med insulinpumpar och sensorer som mäter blodsockret kontinuerligt. Det har varit en revolution, både för patienten och för dietistens roll, och utvecklingen går ständigt framåt:

– Inför fysiska möten, eller kontakt via Skype, görs en elektronisk överföring av blodsockervärden, och information från pump och sensor. Man kan tydligt se hur måltiderna påverkar blodsockret och ge ännu mer individanpassade råd än tidigare. All ny teknik är fantastisk men kräver mer kunskap av både patienten och av oss som personal – kontinuerlig utbildning är ett måste, även i framtidens diabetesvård, konstaterar Veronica Broström.

Namn: Veronica Broström
Ålder: 42 år
Ort: Kullavik
Examensår: 2001
Favoriträtt: ”Spaghetti och köttfärssås kan aldrig bli fel. Är väldigt förtjust i ost av olika slag.”
Bästa matminne: ”Mina starkaste matminnen är oftast förknippade med resor. Senaste resan ligger färskast i minnet så jag får väl säga ananasen på Hawaii.”

LÄS SOM PDF