Världsdiabetesdagen 2018 – Presentation av dietist Karin Westher

I samband med Världsdiabetesdagen 2018 lyfter Dietisternas riksförbund, i form av fem porträtt, dietistens roll i en god diabetesvård.


DIETIST I PRIMÄRVÅRDEN – EN KLOK INVESTERING

Under 2011 fattade Landstingsstyrelsen i Region Örebro län ett unikt och viktigt beslut: Att satsa på dietister i primärvården för att arbeta med kostbehandling enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård.

I länet finns nu sex primärvårdsdietister, med ansvar för patienter med typ 2-diabetes, nedsatt glukostolerans, samt graviditetsdiabetes. Karin Westher är en av dem.

– Bra matvanor och en hälsosam livsstil minskar risken att utveckla typ 2-diabetes för den som har nedsatt glukostolerans eller haft graviditetsdiabetes. Dietisten har en viktig roll i att förmedla kunskap om bra matvanor för att patienten ska vara trygg i sin vardag och kunna välja rätt livsmedel utifrån sjukdomen, menar hon.

Målet är att patienten själv ska få god kunskap om diabetes och om kostbehandlingen, och att förebygga komplikationer och försämrad livskvalitet.

KOSTBEHANDLING UTIFRÅN INDIVID OCH KULTUR

I Region Örebro län erbjuds patienterna återbesök och möten med dietist utifrån individuellt behov. Relationen till patient och anhöriga och hänsyn till patientens förutsättningar värderas högt. Det är viktigt att hela familjen blir involverade och kan stötta, till exempel vad gäller inköp och matlagning.

– Lyhördhet till patientens önskemål och behov är a och o för att skapa goda förutsättningar för förändringsarbete. I mitt arbete träffar jag många patienter från andra kulturer och som talar andra språk. Det ger ett intressant kunskapsutbyte och det är en rolig utmaning att kulturanpassa kostråden. Vi arbetar ofta tillsammans med tolk och då gäller det att kommunicera på rätt nivå, säger Karin Westher.

– God kommunikation är en viktig förutsättning för att tillsammans komma fram till lämpliga matvanor som kan hjälpa patienten till en bättre livskvalitet.

Namn: Karin Westher
Ålder: 30
Ort: Örebro
Examensår: Dietistexamen 2011, Masterexamen 2012
Favoriträtt: ”Min farmors porterstek med kokt potatis, grönsaker och världens godaste sås.”
Bästa matminne: ”All den goda mat jag åt tillsammans med familjen under en resa till Rom”

FAKTA OM DIABETES

➤ Minst 450 000 svenskar har diabetes, av dessa har 85-90 % typ 2-diabetes. Det finns stort antal som har typ 2-diabetes utan att ännu veta om det. 8 av 10 med typ 2-diabetes har övervikt eller fetma.
➤ Tidig och intensiv behandling av diabetes minskar risken för diabeteskomplikationer, såsom njursvikt, ögonskador, nervskador och hjärt-kärlsjukdom.
➤ Diabetes kostar samhället över 20 miljarder kronor per år – främst i form av följdsjukdomar.
Källa: Nationella diabetesteamet

LÄS SOM PDF