Vill du vara aktiv i en av pediatriksektionens arbetsgrupper?

Pediatriksektionen har ett flertal arbetsgrupper inom olika områden som t ex allergi, neonatologi och diabetes som bland annat bevakar frågor inom sina respektive områden samt är en resurs för kollegor runt om i landet. Vissa arbetsgrupper är mycket aktiva medan andra för en mer slumrande tillvaro och vi vill nu uppmuntra till en nystart för de grupper som behöver det och välkomna nya meddlemmar att engagera sig. 

Sektionens arbetsgrupper hittar ni här Pediatrik : Dietisternas Riksförbund (drf.nu)   Du som tidigare varit med i en arbetsgrupp och står som kontaktperson eller medlem men inte längre känner att det är aktuellt får gärna meddela oss pediatrik@drf.nu så vi kan hålla informationen på hemsidan aktuell. Detsamma gäller dig som vill gå med i en befintlig grupp eller skapa en ny.

Comments are closed here.