Webbadmin berättar

Hösten 2020 lämnar Ulrika Eriksson över uppdraget som webbadministratör för DRFs hemsida. I denna intervju delar hon med sig av sina erfarenheter.

1. Vem är Ulrika? (t.ex. bakgrund, arbetsplats, tid som webbadmin)
Jag är född och uppvuxen i Trollhättan, gick dietistutbildningen i Göteborg 2008-2012 och jobbar nu på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Jag blev involverad i DRF 2015.

2. Hur kom det sig att du blev webbadministratör i DRF?
Jag jobbade inom ett forskningsprojekt i Göteborg 2014-2016 tillsammans med Elisabeth Rothenberg och Jessica Samuelsson som då var aktiva inom DRF, så vägen var ganska kort när det blev en öppning. Då behövdes någon som administrerade både hemsida och nyhetsbrev, och jag tackade ja till att syssla med både och.

3. Hur har uppdraget som webbadministratör förändrats genom åren?
Egentligen inte så mycket under åren jag varit involverad, vad jag kan komma på. Arbetet går i min uppfattning i cykler från att mest vara administrativt till att med jämna mellanrum involvera omtag vad gäller struktur, funktion och utseende.

4. Har du något att skicka med till framtida kollegor som tar över i hemsida-gruppen?
Du behöver inte vara webbutbildad på något sätt, vi tar hjälp utifrån vid svårare tekniska frågor. Ha roligt med det, det finns mycket utrymme för att vara kreativ och ta initiativ till förbättringar. DRF:s webbplats har gjort ansikts- och funktionslyft genom åren men behöver såklart ändå fortsatt utvecklas. Var framförallt tillgänglig för, och tillmötesgående mot användarna.

5. Vad ska du göra med den tid du nu får över till annat?
Lära mig mer om skogsbruk kanske! Familjen har en del skog i Värmland som någon dag kommer att hamna i knät.