Kongress 2018

Hållbar nutrition är en förutsättning för jämlik hälsa på individuell, nationell och global nivå. Kompetens kring nutrition och hälsa efterfrågas på allt fler arenor i samhället, inom såväl offentlig som privat sektor.

Varmt välkomna till till Stockholm 12-13 april 2018 och DRF:s kongress HÅLLBAR NUTRITION FÖR HÄLSA – DIETISTENS MERVÄRDE. Programmet belyser olika vinklar kring mat, trender, kommunikation, hållbarhet, digitalisering, e-hälsa och nutritionsekonomi – allt med koppling till matvanor och måltider.

I samband med kongressen passar vi även på att fira DRF:s 40 års-jubileum och vi tar avstamp i nya visioner och mål för framtiden. Årsmötet hålls på torsdagen 12 april, med möjlighet att delta via länk.

Plats: Quality Hotel Friends Råsta Strandväg 1, 169 56 Solna

Datum: 12-13 april 2018

Varmt välkommen till DRF:s kongress 2018!

Till program och anmälan