Undersökning: Rehab efter covid-19

Covid-19 medför ofta ett stort rehabiliteringsbehov, det framkommer från undersökningar från många regioner. Detta samtidigt som primärvården och den kommunala hemsjukvården inte verkar uppleva ett inflöde av patienter.

DRF genomför nu denna undersökning för att ta fram ett underlag till Socialstyrelsen.

Oavsett om Du träffar patienter som har/har haft covid-19 eller inte så är vi tacksamma om du kan fylla i denna enkät. Tack på förhand!

Lämna ett svar