Alkohol och cancer

 

”Forskningen är tydlig. Det finns inga säkra mängder – även låg alkoholkonsumtion ökar risken för cancer.”

Nyligen släpptes en Sifoundersökning som visar att var femte svensk inte känner till kopplingen.

Dietisternas Riksförbund ställer sig bakom Regionala cancercentrum i samverkans initiativ för att öka kunskapen om sambandet mellan alkohol och cancer.

Mer info finns på alkoholochcancer.se

Extratips! Det finns även en kortare utbildning om levnadsvanors koppling till cancer framtagen specifikt för vårdpersonal: Cancer och levnadsvanor – hur hänger de ihop?

Lämna ett svar