Årets dietist 2020: Anna Laurenius!

KUNSKAPSKÄLLA MED STORT ENGAGEMANG INOM FETMAKIRURGI

Anna Laurenius har arbetat som dietist i snart fyrtio år. Som nyutbildad anställdes hon på Sahlgrenska och fick ta hand om en patientgrupp som ingen annan ville ha – men intresset för fetmakirurgi väcktes direkt, och alltsedan dess brinner hon för att utveckla kostbehand-lingen och fördjupa både sin egen och andras kunskap inom området. Anna är Året dietist.

– Ända sedan jag började jobba som dietist har jag värnat om patienterna som opererats för fetma. Då (1982) utgjorde detta en liten del av de många olika diagnoser på kirurgkliniken, men sedan 1999 är det på heltid.

Anna Laurenius har alltid lagt sig vinn om att ta del av ny kunskap inom området fetmakirurgi, och hon är mån om att föra den vidare till andra. Hon utbildar dietiststudenter, föreläser på konferenser och är mentor och handledare för kollegor och doktorander. Hon är en av fyra dietister på Sahlgrenska som disputerat och som även utnämnts till Överdietist, vilket bland annat innebär större möjligheter att kombinera kliniskt arbete och forskning. Hon ser det som en stor förmån att arbeta på Sahlgrenska universitetssjukhuset, bland annat eftersom det funnits möjlighet att göra karriär och man uppmuntrar till forskning och att skaffa specialistkompetens.

Anna Laurenius nominerades till Årets dietist ”för allt det arbete hon har gjort och fortsätter göra inom området bariatrisk kirurgi”. Hon har bland annat lett arbetet med att utforma Nordiska riktlinjer för monitorering av och supplementering med vitaminer och mineraler, samt uppföljning efter obesitaskirurgi som tagits fram på initiativ av kvalitetsregistret SOReg (Scandinavian Obesity surgery Registry).

I motiveringen lyfts att hon är en stor källa till inspiration och entusiasm, och att hon sprider sin positiva energi till många. Hon delar gärna med sig av sin kunskap, bland annat till kollegorna inom Dietisternas riksförbund.

– Det är superviktigt att dela med sig och fantastiskt att få bidra, tycker hon. Eftersom det inte finns så mycket riktlinjer är det särskilt viktigt att vi som arbetar inom fetmakirurgi utbildar varandra och har ett gemensamt budskap. Vårdpersonal behöver kunskap för att kunna bemöta dessa patienter och en god kommunikation mellan primärvården och de enheter som utför operationerna är grundläggande, poängterar Anna Laurenius.

Nu kommer hon även vara med i arbetet med att ta fram nya riktlinjer för kostbehandlingen:
– Dietisternas riksförbunds Sektion för bariatrisk kirurgi har tidigare tagit fram riktlinjer för kostbehandling inför en fetmaoperation. För ett par dagar sedan fick vi besked om medel från Socialstyrelsen för att ta fram riktlinjer och rekommendationer kring kosten efter ingreppet.
De blir de första i världen! Sverige är ett föregångsland med lång tradition av kirurgisk behandling av fetma, menar Anna Laurenius, men trots att så många som 1 procent av svenska befolkningen är opererade för fetma saknas en nationell vårdplan.

Dietisternas riksförbund gratulerar Årets dietist till priset som delas ut vid årsmötet den 26 mars.

2 kommentarer

  • Karin Haby 3 apr 2020 kl. 14:14

    Stort grattis Anna – och tack för alla snabba och vid behov väldigt uttömmande svar genom åren som vi från mödrahälsovården fått på våra frågor ang gravida som gjort fetmaoperation! Lycka till med ditt fortsatta arbete med målgruppen som du värnar om och med din viktiga forskning!

  • Helene Ambjornson 3 apr 2020 kl. 14:28

    Grattis Anna! Så välförtjänt och med en väldigt fin motivering som stämmer väl in på dig 🙂 Fortsatt lycka till med ditt arbete och din forskning!

Lämna ett svar