Årets magkänsla 2020

Hedrande utmärkelse till barndietister och DRF:s sektion för pediatrik 

DRFs sektion för pediatrik fick den 22 oktober ta emot den fina utmärkelsen ”Årets magkänsla 2020” under de årliga Pediatriska IBD-dagarna med följande motivering: 

 ”Sektionen för Pediatrik inom Dietisternas riksförbund har under det senaste decenniet etablerats sig som en maktfaktor inom den svenska pediatriska gastroenterologin och hepatologin. Att barndietisterna som grupp och som individer stadigt flyttat fram sina positioner kan kanske betraktas som närmast ödesbestämt i en tid när nutritionsbehandlingar alltmer utgör ryggraden i vår pediatriska terapiarsenal.

Dietistkollektivet är dock en ung yrkeskår som jobbat i motvind i många år men ni har visat att envishet och strävsamt arbete i slutändan brukar belönas. Sektionens medlemmar har med tiden kommit att bli självklara medspelare vid utarbetandet av moderna nationella riktlinjer för våra största sjukdomsgrupper.

I de senaste nationella celiakiriktlinjerna har dietisternas roll i uppföljningen av barnen och ungdomarna betonats och stärkts. I de första nationella riktlinjerna för vård av eosinofil esofagit lyfts kostbehandling fram som den effektivaste och enda botande behandlingsmetoden. Inom den pediatriska IBD vården verkar tiden vara mogen för den flytande anti-inflammatoriska kostbehandlingen att översättas till underhållsbehandling baserad på riktig mat.

Ni barndietister har anledning att se ljust på framtiden – den moderna människans besatthet av mat som väg till hälsa och njutning är ingen modenyck utan en riktning framåt utan slut. Från SPGHN ser vi fram mot att tillsammans med er och med mat som medicin ta den svenska pediatriska gastro-hepatologin till nya och oanade höjder.”

Priset delades ut av BLFs delförening ”Svenska Föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition”.

Detta är ett fantastiskt pris som en annan yrkeskår delar ut till oss barndietister. Sträck på er alla duktiga barndietister!

Bild: Karola Persson, ordförande för sektion för Pediatrik inom DRF, i samband med tillkännagivandet av den fina utmärkelsen

/ Hälsningar från styrelsen för sektionen för Pediatrik

Lämna ett svar